toen_lTønders "Thorsteinson"

M/S "Thorsteinson" som de siste 18 år har vært utleid til forsvaret som kystvaktskip, er overtatt av Ole Tønder her i byen. Skipet har alt utstyr til guard-wessel eller andre oppdrag.

 

toen_s
Skipet er klar til oppdrag 7. januar opplyser Ole Tønder til BN.