veiarb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det arbeides med legging av nytt dekke i Langveiens forlengelse for tiden. Gata har ikke vært noen gjennomgangsvei i mange år, men var dårlig for det. Forøvrig er det litt rart at denne stubben ikke er omdøpt til annet navn. Den
er jo fysisk avstengt fra resten av Langveien.