skolen20oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen ble ferdig til skoleåret 1959. På tomta var det tidligere en leir som den tyske arbeidsorganisasjon Todt holdt til. Blant annet var det en mursteinsfabrikk her etter krigen, og idrettslaget Brann fra Vågen hadde også lokale i de ex-tyske brakkene etter krigen. Også familier som var husløse etter krigen bodde i Todt-leiren. På nåværende  skole var det foruten barneskole også framhaldskole og realskole i siste del av 1960 årene. (16.10)