stavnes201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en av de eldste fyrstasjoner på Nordmøre. Det ligger rett vest for Brunsvika på Averøysiden, og ble første gang satt i drift i 1842 som et innseilingsfyr til byen. På denne tid var det stor trafikk med seilskip her. Fyrstasjonen ble ombygd på 1880 tallet, og etter hvert kom flere bygninger. Kvitholmen fyr på Hustadvika er også fra 1842. Bare Tyrhaug fyr på Smøla er eldre (1833). Siste fyrvokter her på Stavnes reiste i midten av 1970 tallet da stasjonen ble automatisert. Et dykkersenter holdt til her i mange år, men er flyttet til Vikanesset i Frei. Etter det vi forstår skal Kystverket nå selge bygningene på fyret. Stille plass dette, der vi ser rett over mot Brunsvika.(12.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavnes2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beboelseshuset er av "nyere" dato fra 1950 tallet. Det er gang og mopedvei til bilvei i Futsætra et stykke unna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavnes203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden 1842 har lysene herfra gjort sikrere innseiling til byen i havblikk og vinterstormer. Blant annet er det innseilingssektorer gjennom Ramnegapet og Skjellingleia ute i Gripskjærene . I god sikt er lyset synlig i 14,3 nautiske mil ( 26 km)  På slutten av 1800 tallet skriver fyrvokteren at sjøen var så grov fra nord at sjøvann kom ned pipa og ødela endel inventar. Da var det jammen svært hav her ute.