kasse201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det dukker stadig opp saker og ting fra krigstiden i Brunsvika. Her er en tysk ammunisjonskasse av et eller annet slag fra et naust ute i vika som noen har tatt vare på. De tre bokstavene hts er en kode fra en fabrikk som produserte for krigsindustrien i Tyskland. Alle firma i Tyskland var så å si tilsluttet krigsproduksjonen i løpet av krigen. (16.10)