brogg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et magasin som heter 6500 og som utgis her i byen jevnlig, hadde tatt for seg alle sjøhusene i byen i siste utgave. Flere har kontaktet BN og sagt det er rart  de store sjøhusene her i Brunsvika ikke er med. Meldalsholmen var det faktisk 3dje største fiskeværet på Nordmøre i antall ilandtatt fisk i sin tid, så det er da litt merkelig at dette har gått hus forbi i den redaksjonen. Alle eldre har da  omtrent arbeidet på Meldalsholmen og fiskbergene i Brunsvika, til og med Knut Siem.  Dårlig av  6500 magasinet at sjøhusene her er utelatt. (8okt)