12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke bare på nordsiden av Brunsvika brygger pusses opp. I Øksenvågen 3 km rett vest for Brunsvika, er sjøhus også satt i stand.
I tillegg var det  et nybygg i nesten samme stil på baksiden. Her ser det ut til at det er satt i stand for turismen. Brygga ligger et lite stykke unna tunnelen som kommer opp fra byen med tid og stunder. Det er jo  fint her ute i både storm og stille. (12.9)