hans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidlig lørdag morgen traff vi Hans Futsæter fra Averøya som holdt på å dra ålruser innerst i Vågen. Og fangsten var " ikke helt fritt". 4-5 fine ål hadde han fått rett ut for kaia ved Handelshuset Patric Volkmar. Hans har i mange år drevet slikt fiske i Brunsvika og sjøområdene rundt Bremsnesfjorden,  men det er første gangen vi ser han helt inne i Vågen. Men ålen er over alt på denne årstid, og er visst bra betalt. Det hender han får oter i rusene også dessverre, men slik er dtt nå engang.(7.10)
aal
Ålen er en blanding mellom amfibium og fisk. Den lever lenge på land og kan vandre kilometervis gjennom vått gress mot  en innsjø. Livssyklusen til denne fisken er helt enestående. Den fødes visst i havområdet i Saragossohavet før den vandrer til Europa .