maskin220hagelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette støyet så forferdelig at vi måtte gå utover å se hva som stod på onsdag. Det hørtes ut som at det var montert et steinknuseverk ute ved tunnelen.Men det var "bare" en maskin ute ved avfallsmottaket som kutter opp materialer til flis som samtidig fjerner spiker og metall. En skal ikke akkurat falle oppe i denne sikkert tyske maskinen med navnet Doppstadt. ( 4.10)