donk_lFlott småbåtmiljø

 

 

Det er en flott havn småbåtlaget har fått i stand etter hvert ute i Donkarsundet.Her er det et liv og røre,og det er alltid en "kaill" å treffe på her med noe båtgreier.Havna er erstatningshavn for Teistholmsundet da holmen der skulle bygges ut til fiskeribase. Det var stor motstand mot det, men i dag er vel oppfatningen noe helt annet. Bakdelen er at det er grunt her, slik at seilbåter kan ha problemer. Men utgangspunktet for båtfolket er førsteklasses.

donk_s

 

Her er det faktisk også kafé på søndagene noe som turfolk benytter seg ofte av.

 

donk_kaf

 

Torbjørn Dyrnes(t.v) fra Siktepunket og Svein Møst fra Vugga hold liv i kaféen da BN kom forbi.De har hatt bra besøk i helgene av folk som spaserer utover veiene og i småbåthavna.

 

donk_bygg

 

For tiden bygges det enda flere naust .

 

donk_barn
Den nye Atlantis Barnehage har fin beliggenhet rett ovenfor Donkarsundet-havna.