salget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris Louis Gjøvikli (t.v) og Martin Ødegård er klar med årets fyrverkeri på " Citrus". Det har de senere år vært vurdert å stoppe alt fyrverkerisalg til private grunnet personskader og skader på eiendom under feiringen. Hvor langt dette er kommet er usikkert, men det var snakk om at kommunen skulle ha ansvaret for all oppskyting. Det gjenstår å se hvor store skader det blir i år da , og hvor fort forbudet kommer.( 27.12)

smell202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En skikkelig avslutning for private for å sende opp raketter måtte ha blitt en av denne dimensjonen sendt  veggimellom eller innover bygdene, eller til havs kanskje, alt ettersom. Krigen ble også forunderlig nok avsluttet med fyrverkeri i store byer her og der. 

En liten spørreundersøkelse om ditt syn med tanke på fyrverkeri