boa
Vår redaktør dykker jevnlig på de forskjelligste plasser rundt om i byen. Her er noen smakebiter fra stort og smått utenfor Hjelkremkaia i Vågen. På denne kaia hadde tyskerne en marinestasjon under krigen, der en kjempesvær brakke i to etasjer ble bygd. Denne er forlengst revet, men ting og tang fra denne tiden og nyere meritter ligger diskrét i havna ennå. (Tekst i art:Roger Naas)
bnpatr
En 3,7 cm patron fra en tysk luftvernskanon ligger helt oppe på grusbunnen bnpose
En hundepose er sjelden å se undervanns. Slike kastes som kjent lett på turstier til forargelse; men heraltså i havet.bnfat
Et tysk marinefat fra 1942 lyser opp på bunnen. Slike porselensmerker dukker aldri mer opp i historien for håpentligvis. flasken
En geneverflaske fra Amsterdam ligger blant kabler, badekar, dekk, ekkolodd og all verdens skrot hivd på havet utfor kaia. For våre spesielt interesserte lesere ligger denne flasken der ennå dkm
En krabbe har servert seg selv (!) oppe i en av den tyske krigsmarines terriner utenfor Hjelkremkaia. Til høyre tilsvarende terrin om bord i en tysk ubåt fra filmen "Das Boot". Faktisk er det funnet slike i hel tilstand her etter kastegildet fra brakkene etter krigen.
bndritt
Etter at all kloakk er fjernet fra Vågen, spyr dette røret diskrét ut dritten fra blokkene på Milnbergan. Når det finnes overvåkningsystemer på anleggene som behandler avløpene, er det fiasko og litt av en fadese at sjøen ennå brukes til å kvitte seg med dritt i hellige Vågen.
bnanker
Utrolig nok ligger et stort stokkanker her. Slike ankere, som karakteriseres som skipsfunn, tilhører staten hvis de er over 100 år gamle.
Lokale dykkere har imidlertid tatt
opp og solgt hopetall av slike til egen vinning i havna ( se under). Av en eller annen merkverdig grunn har Riksantikvaren lagt lokk på saken. Men dette avbildede ankeret blir nå registret på  NTNU i Trondheim.
logg
Her går det fram at dykkere trolig har forsynt seg grovt av kulturminnene i havna. Alt materiale er kommet Rikaantikvaren i hende, men helt utrolig er ikke saken undersøkt i det hele tatt. Det er avfeid med at dykkerne hadde lov både til å selge deler fra vrak, heve ankere og endog finnes avtaler på heving av private stokkankere, skriver RA. Disse avtalene skal nå fram i lyset, hvis de da eksisterer i det hele tatt. Andre som var med på dette tyveriet på bunnen ,sier at det var bare om å gjøre å ta opp flest mulig uten noen plan. Noe til forvaltning av kulturminner som RA her går god for. Saken er så spesiell at intet medium tør å sette spørsmål om dette. Men følg med.