rigg_liteHvordan de treffer den andre stuffen Mange lurer vel på hvordan de beregner å treffe hverandre i tunnelen. Kontrollingeniør Magne Heggem sier til BN at selve tunneltraseen er fastsatt ut ifra seismikk og antatte dårlige partier. Beregningen foretas fra et punkt på Averøy og i byen. Dette punktet mates inn i datamaskinen i boreriggen, samtidig som referansepunktet flyttes innover i fjellet bak maskinen. Dette punktet må være alldeles nøyaktig, og Statens Vegvesen leier inn spesialister utenfra til dette.
rigg_s
Datamaskinen i boreriggen bestemmer retningen ut i fra punkter som blir flyttet inn i fjellet et stykke bak riggen. GPS er derfor ikke brukt, og virker heller ikke i fjell.
rigg_stuff
På begge sider går det veldig bra om dagen. Antagelig er dette den tørreste undersjøiske tunnel som er boret. Faktisk kommer det mere vann inn i tunneler på land, blir det sagt. Pr. dags dato skal det stå igjen 1889 meter av hullet i fjellet, og de skal treffe på millimeteren, forteller kontrollingeniør Magne Heggem til BN i dag.
rigg_hvard_buset
Håvard Buset er med å kontrollere at punktene bak boreriggen inne i tunnelen er 100 prosent riktig. Her holder han derimot på med å beregne veien for en stund siden.

 

rigg_oppmaalinkar
Da er det litt enklere oppe i dagen der satelitter og GPS kan anvendes. Her Gunnar Ugedal fra Oppmålingsavdelingen i kommunen i ferd med å legge kordinater for kummer på Hagelin.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her