tunn_lite.jpgVanninnsig avtar

Vanninnsiget i tunnelen nede i det svake punktet under fjorden avtar. Ifølge Statens Vegvesen er nå lekkasjen kommet ned på 150 liter i minuttet, noe som kun tilsvarer i underkant av et vanlig oljefat. Her foregår store injeksjonsarbeider med egnet tettestoff, og det ser ut til å gi resultater.
tunnell.jpg
Gjennomslag er beregnet til å bli i januar, og det foregår fortløpende arbeid med portal, kjørebane, drenering og andre tekniske installasjoner. (Skisse fra Statens Vegvesen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her