tunnel_liteAverøytunnelen Her er en tegning av tilstanden den 8.februar under havsens botten vest for Karihola.

 

tunnel_4 
Skissen er å finne på Statens Vegvesen sine hjemmesider.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her