riks_lite.jpgLitt info Ledelsen ved veianlegget sier det blir asfaltering snart, og ber kjørende være oppmerksom på at natt til fredag vil det bli redusert fremkommelighet og manuell dirigering i Dalabrekka opp mot Wilh. Dalls vei.
riks_1.jpg
Det jobbes for fullt her nå. Gangveien ute mot Hagelin fra rundkjøring er asfaltert. Natt til fredag denne uke blir bakken østover her gjort ferdig. Trafikk kan antagelig settes på til helga.
riks_2.jpg
F.v Prosjektleder Halgeir Brudesth, driftsleder entrepenøren Morten Breili og Olav Lervik, byggelder veg Averøy og by-siden. Natt til fredag er det kanskje like lurt å kjøre Wilhelm Dalls vei grunnet arbeid, sier de til BN. Det opplyses ellers at det er 40 meter fjell mellom stuffene i tunnellen under fjorden.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her