under_l Det arbeides for fullt på fotgjengeranlegget i Kranaveien. Her kan gående fra Dalabrekka, Kranaveien og  Hagelinveien komme seg under RV 64 og til Dalaveien.

 

under_s
De støpte dekke oppe i Dalaveien i dag. Det er litt av et anlegg dette systemet ved rundkjøringen som kommer her.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her