fg_lSkepsis til trafikk og støy Onsdag var det folkemøte om et nytt boligfelt som kommer i en eller annen form nordøst for blokkene i Makrellsvingen. Det var egentlig 80 boenheter som var planen, men FG Eiendom presenterte nå en utvidelse til 200 enheter. Ingen protesterte på det, men hovedskepsisen er at all trafikk skal gjennom Makrellsvingen.
fg_stor
Mange var redd for belastningen med trafikk gjennom Makrellsvingen, og mente en annen tilkomst til området var mulig som f.eks. fra Hagelin. Det er nå opp til beboerne i borettslagene å komme med innspill til politikerne. Det er de som avgjør. Etter det vi forstår var grunnlaget for å bruke Makrellsvingen 80 boenheter. Når det blir 200 kan saken bli noe annet.
fg_katrer
F.v Per Solem fra arkitektkompaniet Solem Hartmann og Tore Haugnes fra FG Eiendom med en modell av området som blir bebygd i en eller annen form.

 

fg_karihola
Ellers er dette området luktet på i forbindelse med bygging av boligblokker. Opprinnelig er dette et område i generalplanen bestemt for offentlig bygg som barnehager etc.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her