busk_lHekk tatt ned Parketaten har tatt ned en hekk i krysset Kaasbølsvei- Brinchmannsvei. Her var det veldig dårlig sikt  for de som kom både den ene og andre veien.

 

busk_s
Det verste ble beskåret i dag i krysset her oppi Myra.