Fra vekta i Hagelin får vi følgende info:
Skifte vinduer og levere gamle vinduer på Hagelin?

Isolerglassvinduer fra perioden 1965 - 1975 (og frem til 1980 for utenlandske vinduer) kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall.  Det samme skal vinduer med manglende eller uleselig merking.  Er du i tvil, bør vinduene betraktes som PCB-holdige.

Produksjonsåret. som er preget i avstandsskinnen mellom rutene, er en god indikator på om ditt vindu inneholder PCB eller ikke.  Er vinduet stemplet "11-67", er det produsert i november 1967.

Er glasset knust, prøv ikke å plukke det løs fra rammen, men frakt vinduene i så hele fraksjoner som mulig til mottaket.  Eventuelle sprekker skal tapes godt over.

Vinduene bør fraktes stående for å unngå at de knuses eller sprekker.  Pass på at de står støtt.  Knuste vinduer bør fraktes i lukket beholder.

Vindusrutene må ikke knuses, blandes med annet avfall eller dumpes i container, men leveres hele i ramme.  Husk å gjøre mottaket oppmerksom på at vinduene kan inneholde PCB.

 
(Se på nettsiden Link til kommunens hjemmesider 
 
 
Mvh.
Terje Sund
Renovatør/vektoperatør
Driftsavd. Renholdsverket
Kristiansund kommune