varme_l.jpgStor kapasitet

Det blir voldsom overskuddsvarme i form av vann når ishallen trer i funksjon. Det legges nå rør inn til Badeland slik at de kan bruke varmtvann til oppvarming i stedet for å brenne olje med ditto svoveldioksydutslipp.

varme_s.jpg
Folk fra teknisk etat sammen med entrepenøren var å så på dette i dag. Anlegget her har så mye varme at det kan forsyne det mangedobbelte av Badeland. Til og med skolene på St.Hanshaugen og Dalabrekka kan varmes opp herfra får vi opplyst.Vi får håpe de har tenkt litt framover og lagt rør gjennom den nye rundkjøinga på RV 64 nå da.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her