borg_lite.jpg På KMV Vi ser at "Borgenes"  er kommet på slippen til Kristiansund Mek. Verksted. Sikkert rengjøring og kontroll av skrog som foregår. Det er lenge siden den har vært på land. En interesseforening prøver å skaffe midler til restaurering av denne siste damptråleren som er igjen. Det er et omfattende prosjekt, og det har vært jobbet i mange år opp mot myndighetene. Svein Thorsø er formann i denne foreningen.
borg_1.jpg
"Borgenes" var en ex-canadisk eskortefartøy under krigen og bygd i 1942, og het "Califf" Den ble kjøpt inn til Norge etter kapitulasjonen og ombygd til sidetråler.
borg_2.jpg
Det er smekre linjer over fordums fartøyer.
borg_4.jpg
Det har vel grodd bra på skroget i lang tid. Her en fiskestim under "Borgenes" på Hjelkremkaia .Skyggen i overkant er selve skipet. Tidligere sak om bevaring av tråleren"