thor_lite.jpg

Ole Tønders "Thorsteinson" er solgt til noen dansker som skal drive farkosten videre. Den har siden august vært vaktbåt ute på et oljefelt vest av Florø, og etter det vi forstår skal de nye eiere også drive innen denne næringen. Ole Tønder sier til BN at han er litt bakmann og konsulent en tid for de nye eierne framover.

thor_1.jpg

Tirsdag kom nye forsyninger om bord i "Thorsteinson" ved Vågekaia i Kristiansund.