telo_lite.jpg

Etter opplysninger vi får fra kjentfolk langs kaiene, vurderes det å flagge ut det største skipet hjemmehørende i Kristiansund. Det er "Tello ", der eier er Willy Arvid Rørstad. Skattetrykket enkelte steder utenlands er helt annerledes enn i Norge. Vi hører også snakk om at det under vurdering å flagge ut deler av supply-flåten som opererer utenlands.telo_1.jpg
Etter det vi får høre skal det være staten Cock Island som er interessant i forbindelse med utflaggingen av "Tello".