ose_lite.jpg

Det var en voldsom røyk av denne tilårskomne supply-båten som dro gjennon Nordsundet da det mørknet. Det så ut til at noe ikke var som det skulle her.
ose_1.jpg
Det var da litt usedvanlig mye røyk det her ; de er vel oppmerksom på det.