blaase_lite.jpg

Ute ved holmen nord for Amundøya i Møst ligger denne blåsen 12 meter fra land. Den har sikkert ligget lenge sånn. Hva den er forankret til kan være hvasomhelst. Den dukket opp da det var stor fjære i dag. Noen kan vel kjøre på denne en dag.
blaase_1.jpg
Her på bunnen festet i blåsen kan det være en sekk med gammel fin vodka eller konjakk. Typisk var å ankre det opp slik, og noe forsvant.? Hvem vet ?Ut og sjekk møstavåginger !