wehmact.jpgAlt er merket

Tyskerne merket alt de hadde med seg, fra sko, gafler, såper. håndklær, hunder, osv.osv. Se bare dette radiorøret som elektriker Knut Kristiansen fant under rydding i kjelleren.
wehmact.jpg
wehmact_2.jpg
Wehrmacht Eigentum..du snakker om å ha tro på et evig Tredje Rike. Heldigvis gikk alt i dass for Adolfen. (Foto: Knut Kristiansen)