kamera_lite.jpgAHV

Nå må Statens Vegvesen se til å få skikk på Web-kameraet på en av norges mest populære turistveier, får vi høre på Averøya søndag. Det har etter det vi får høre har det vært ute av drift i 2-3 år.kamera_1.jpg
Uta av drift i lang tid her på Atlanterhavsveien. (Lær av Grip, der er et kamera med live-opptak folk i hele verden kan se på.) red.anm.
kamera_2.jpg
Det var stor trafikk på Atlanterhavsveien søndag. Det defekte kamera helt til høyre.