pen_lite.jpgBraatthallen

Norsk Pensjonistforbund avdeling Møre og Romsdal arrangerer sitt årlige treff for medlemmer i dag. 576 er påmeldt fra hele fylket. I Møre og Romsdal er det 6500 medlemmer, som er en av landets største. Pensjonistforeningen i Kristiansund er den eldste i fylket med sine 60 år.
pen_1.jpg
Oversikt over forsamlingen før alle var ankommet. Det skal serveres middag samt at det blir taler og underholdning av diverse art. Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik skal også holde innlegg til pensjonistene.
pen_2.jpg
Pensjonistforbundet i MR sin leder Borge Rørvik(t.v), fylkessekretær Rolf Bjørseth  og ordfører i Kristiansund Per Kristian Øyen så fram til treffet med pensjonistene. For mange er dette stort får vi opplyst fra ledelsen.
pen_3.jpg
Et par lokale pensjonister ankommer. F.V Margot Mellemsæter fra Myra og Ellen Stene fra Karihola.