kolvik 3 anlegg


De tyske torpedobatteriene på Møre lå inne i fjordene og skulle sperre for en eventuell alliert invasjon sammen med kanonbatterier og minefelt. Torpedobbatteri Kolvik på Nordlandet er vel kjent for oss i Kristiansund, men det var også to andre batterier på Møre ved krigens slutt.
kolvik
Her vårt hjemlige Kolvik Torpedobatteri som stod klart høsten 1944. Talgsjøen og innløpet til nordmørsfjordene skulle kontrolleres herfra.

kolvik_ott
På Klauset på Otterya i Moldefjorden var det også et batteri ved krigens slutt. Her skulle tyskerne kontrollere innløpet til fjordene sammen med to kanonbatterier tvers over fjorden ; på Rekdal og på Øveraasjøen sør for Vestnes.Slik er betongkolossen i dag. Betegnelsen under krigen
var Torpedobatterie Otterõy Süd.
kolvik_julh
Det tredje batteriet ligger i Julsundet på en holme. Det var tidlig anlagt torpedorør i en naustlignende bygning, men ble etter hvert bygd inn i en svær bunker. Her er også et kanonbatteri like ved. Alle disse torpedobatteriene tilhørte marinen, og stod under ledelse av den tyske sjøkommandanten i Molde. 
julholm

Her torpedorør på Julholmen kamuflert som naust før bunker i betong stod ferdig i 1944. ( Foto: Rolf Menge, Torpedo klarmachungskommando Mõre)