off_1.jpgStryn

På Stryn har de tatt vare på en tysk offisersbrakke og bygd de om til hotell. Brakken ble flyttet fra sentrum og opp i lia til dette bruket rett etter krigen. På Stryn var det 3500 tyskere stasjonert for å forsvare Strynefjellsveien som er eneste forbindelse med Østlandet.
off_1.jpg
Brakken er lik Heimevernsbrakken ute i Karihola som ble revet i forbindelse med byggingen av omsorgsboligene.
off_2.jpg
Rommene var så å si intakt.
off_3.jpg
Fra stuen i den svære brakken.
off_4.jpg
I stedet for å rive, har stryningene tat vare på klenodiet og til og med sprinklet det mot eventuell brann.