nau_lite.jpgFylkeskommunal velsignelse

Dette naustet på Strømsholmen er etter manges mening der i området vel voldsomt i småhusbebyggelsen. Det sakl brukes til røykeri/ røykhus av noe slag, og er et speiselag med fylkeskommunen, Eide kommune i Innovasjon Bud/Kristiansund prosjektet. Etter vår mening kan umulig noen som har godkjent voldverket ha skjønt hvor stort det ble.
nau_1.jpg
8 meter høyt, 6 meter bredt og 15 meter langt  ble i største laget opp mot naustene og andre bygg her etter manges mening.
nau_2.jpg
Andre bygg blir små i forhold til dette. Det kan skape presedens for de som har gamle murer som de ønsker å bebygge med hus i gammel stil ( eks Skarvøya/ Geitøya o, a)herute dette bygget her.