fre_lite.jpgTragisk utgang

En person er bekreftet omkommet etter en kraftig møteulykke mellom en lastebil og personbil ved enden av Bolgavannet og veien inn til HV depotet på Freiøya. Dette skjeddde ved 13 tiden, og alle redningsetater jobber på stedet. Det er omkjøring rundt Kvalvåg til de som skal over Krifast da veien er sperret på ulykkesstedet.
fre_1.jpg
Personbilen ble slengt ut av veien, og det er store materielle skader på begge kjøretøyene.
En er bekreftet omkommet i personbilen. Fører i lastebilen skal ha fått lettere skader.
fre_1_b_bruk.jpg
Ulykken skjedde på en relativt rett og oversiktlig strekning. Det er 80 sone her.
fre_2.jpg
Vegvesenet dirigerer trafikken på Rensvik-krysset da RV 70 er stengt ved Bolgavannet.