molde_lite.jpg

Bossbil fra Romsdal / Molde sett i byen i dag. Der er søppel gull, og transporteres med verditransporter.
molde_1.jpg
Klart bosset i Molde er mere verd enn i Kristiansund; fole mye mer verd kan du skjønne.