nett_liteNettbuss

-Dette ble litt av en affære-, sier Steinar Andersen på verkstedet til Nettbuss på Wilhelm Dalls vei. Betongolvet hadde i lengere tid slått sprekker, så hele golvet måtte fjernes.Under gulvet var det omtrent bunnløs myr.

nett_1
Opptil 4,5 meter jord ned til fast fjell ble avdekket under verkstedgulvet, sier Steinar Andersen, verksmester på Nettbuss. Greit kanskje med gamle busser, men de nå veier 18 tonn, så vi torde ikke å løfte de opp på bukken lengere. Det kunne ha gått rett så gale.Verkstedet her er bygd rundt 1962 for daværende Kristiansund Frei Billag
.
nett_2
Det er omfattende arbeid her. Ren jord i over 4 meters tykkelse med et lite steinlag på toppen ble avdekket.
nett_3
Det er Olav Alvheim Maskinstasjon som holder på her, Alf Erling Skar sier at det foreløbig er kjørt 40 lass jord ut her og 25 lass stein inn. Det blir mye arbeid å stabilisere grunnen under verkstedet mener han.