gangv_lite.jpg

Da begynte arbeidet med gangvei på sørsiden av Nordmørsveien fra Skeidar og østover.
gangv_1.jpg
Maskiner var i sving her og oppe ved Amfi Futura i dag. En gangvei her er vel påkrevet med alle firma som har etablert seg på begge sider av Nordmørsveien.