bveg_oite.jpg

Det har vært arbeidet en tid med gangveien og busslommene på Løkkemyra. Grovarbeid og sprngning ser ut til å være ferdig.
veg_1.jpg
Det er stor trafikk som haster forbi her . Det blir greit med busslommer her, men gangfelt vil jo utvilsomt sinke kjørende enda mer. En undergang ville sikkert ha vært bedre kanskje, men en det kostet antagelig for mye.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her