bveg_oite.jpg

Det har vært arbeidet en tid med gangveien og busslommene på Løkkemyra. Grovarbeid og sprngning ser ut til å være ferdig.
veg_1.jpg
Det er stor trafikk som haster forbi her . Det blir greit med busslommer her, men gangfelt vil jo utvilsomt sinke kjørende enda mer. En undergang ville sikkert ha vært bedre kanskje, men en det kostet antagelig for mye.