hjem_lit.jpg

Retten til et trygt hjem

”Ingen barn skal grue seg for å komme hjem.” Slik beskrev en 12-årig gutt hva et trygt hjem betyr. Det er sterke tolkninger av budskapet i anledning SOS-barnebyers 60-årsjubileum – et trygt hjem for alle barn. For meg betyr et trygt hjem å ha forutsigbarhet. At noen er der for deg, og er glad i deg for den du er. Det innebærer nattasang, å spise lange frokoster sammen, å få trøst, krangle og bli venner igjen. 

 

I 60 år har SOS-barnebyer jobbet for at barn skal få vokse opp med sine søsken i en omsorgsfull familie i et trygt hjem. Arbeidet startet i Østerrike etter 2. verdenskrig og har spredt seg til en hel verden. I Norge markeres 60-årsjubileet med den offisielle åpningen av SOS-barnebyen i Bergen 24. september. 

 

Alle barn trenger et trygt hjem for å utvikle seg og ha grunnlag for et godt voksenliv. Familien gir barn de beste forutsetninger for god tilpasning og utvikling, og SOS-barnebyer jobber derfor for at hvert enkelt barn skal få gode relasjoner, stabilitet og god omsorg i en familie. Mange vil nok forbinde vårt arbeid med land som har langt større utfordringer enn vårt eget. Men også i et rikt land som Norge ser vi at ikke alle barn har et trygt hjem. Det er mange barn i kø for å få fosterhjem, og ofte splittes søsken når barna trenger en ny familie de kan bo hos. Dette er bakgrunnen for etableringen av SOS-barnebyen i Bergen, som vil være et viktig supplement til allerede eksisterende barnevernstiltak som fosterhjem og institusjoner. I barnebyen i Bergen vil barna kunne bo sammen med sine søsken, i stabile omgivelser, til de er voksne og klarer seg selv.

 

Hva betyr et trygt hjem for deg, og hvordan tror du det er å vokse opp i Møre og Romsdal i dag?

Jeg vil be deg tenke gjennom dette, og oppfordrer alle unge og voksne i lokalsamfunnet til å sette fokus på barns oppvekstvilkår. Jeg tror nemlig at alle kan bidra litt slik at barns rettigheter og muligheter blir en naturlig del av barns oppvekst i vårt nærmiljø.

 

Det har aldri har vært større behov for SOS-barnebyers arbeid enn det er i dag. Over hele verden vokser stadig flere barn opp uten foreldreomsorg, eller i familier uten voksne som kan ta vare på dem. Barna lever i en situasjon de ikke selv er skyld i, og som de selv ikke kan gjøre noe med. Vi har imidlertid erfart gjennom 60 år at det nytter å hjelpe. Selv om barn har hatt en tøff start på livet - kan de utfolde seg og bli trygge gjennom gode relasjoner til voksne.

 

Vi mener at vi har mye å feire i år, men samtidig vet vi at det er mange barn der ute som trenger vår støtte. Vårt mål vil alltid være å tilrettelegge for et trygt hjem for alle barn.

 

Her i Møre og Romsdal samler vi inn penger til Mørehuset i SOS-barnebyen Juliaca i Peru. Totalt skal vi samle inn kr 900 000,-, og det er med stor glede vi kan fortelle at vi nå har nådd over halvparten av dette beløpet!

 

Mørehuset vil gi et trygt hjem til 9 foreldreløse og forsømte barn!

 

 

Kari Mette Abusland og Gerd Watten,

Fylkesledere for SOS-barnebyer i Møre og Romsdal

gerd_watten_fylkesleder_mre_og_romsdal.jpg

Gerd Watten er en av fyleslederne for SOS barnebyer i Møre og Romsdal.