moll_1Smøla

Vi har fått inn noen bilder fra toppen av vindmøllene på Smøla der Bjørn Eide fra KVG Skole har vært og godkjent en fagprøve for vedlikeholdsarbeidere som skal se etter vindmølleparken som ble satt i drift i 2002 (del 1)

moll_2
Det er god utsikt herfra retning sørvest mot fastlands-Nordmøre. Vi skimter Stemshesten i det fjerne.(Foto Bjørn Eide)

moll_1
Fra toppen av en av møllene og utover Smøla-riket. (Foto: Bjørn Eide)
moll_3
Det er en luftig arbeidsplass under vedlikehold dette.(Foto: Bjørn Eide)
moll_4
Første del av vindmølleparken på Smøla ble åpnet i 2002 av Kong Harald. I 2005 ble resterende møller satt i drift. slik at det er 68 møller her nå. Det har nylig vært fagprøve i vedlikehold av de svære innretningene.(Foto: Bjørn Eide)
moll_5
Det har vært stor motstand mot møllene fra internasjonalt fagmiljø grunnet hekkende havørn som er i området. Flere ganger er ørner blitt slått ihjel av de enorme rotorene. (Foto: Bjørn Eide)