ful_lite.jpg

Det var i ordets rette forstand dødt på Fugløya utenfor Bolga i dag. To døde måser var alt som var med ett unntak. Det er snakk om å regulere bort øya til industri/havn. Det kan vel bli en sak verre enn Skorpa vil vi tro. Her noen bilder.
ful_1.jpg
Det er høst og intet liv her ute på Fugløya nå.
ful_2.jpg
Industrien nærmer seg fra landsiden. Her Kolo asfaltverk, og det har som nevnt vært ymtet frampå å regulere øya til industri.
ful_3.jpg
Utsikt vestover mot Bremsnes.
ful_4.jpg
Denne typen var det eneste vi så av fugleliv på øya i dag. Vi ventet i 10 minutt på at den skulle komme tilbake da den først stakk av, og den kom tilbake nyskjerrig som gjerdesmetten er. TIDLIGERE ARTIKKEL OM FUGLØYA