maaz_lite.jpg

Da opplyses at det er 1 måse mindre i verden. Den er spist opp av annet vilt ute ved Gløsvågen.
maaz_1.jpg
Det er rått i dyreverden. Her har det vært stående buffet i kystlandskapet.