hms_lite.jpg

Det har skjedd en bra utvikling hva sikkerhet på arbeid (HMS) angår de siste årene. Under utsnitt av en rapport fra en norsk arbeidplass, trolig fra 1906 og hva de hadde å stri med der på arbeid.
hms_1.jpg
I dag forlanges stillasje for å vaske vinduer 1, 70 cm over bakken, eller gjerne briller når bløtkake skal fortæres utendørs. Det er noe annet enn å bli knust i kulekvern..

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her