trafikkNaturvernforbundet

Etter eit oppslag i bladet til Statens vegvesen, Vegen og Vi, der både Statens vegvesen og NHO er forkjemparar for køprising, har Naturvernforbundet kontakta Statens vegvesen for å finne ut om etaten faktisk arbeider med å få på plass dette i dei tre største byane i Møre og Romsdal.
trafikk_1
Det er kommet forslag om køprising for bilistene.
Les saken her