vern_liteNatur og Ungdom

Natur og ungdom vil kjempe for at Fugløya blir vernet ifølge tekst NRK.Vestbase ønsker å utvide området sitt , men mye tyder på at Fugløya blir tatt inn i verneplan for sjøfugl.

vern_1
Vestbase rett over fjorden vil utvide området som innbefatter Fugløya. Natur og ungdom derimot vil verne lokalitetene kan leses på NRK Tekst.
vern_2
Det er hensynet til hekkende sjøfugl som her på Fugløya Natur og ungdom vil kjempe for bli vernet. Saken vil bli trolig lagt fram før nyttår.