vern_liteNatur og Ungdom

Natur og ungdom vil kjempe for at Fugløya blir vernet ifølge tekst NRK.Vestbase ønsker å utvide området sitt , men mye tyder på at Fugløya blir tatt inn i verneplan for sjøfugl.

vern_1
Vestbase rett over fjorden vil utvide området som innbefatter Fugløya. Natur og ungdom derimot vil verne lokalitetene kan leses på NRK Tekst.
vern_2
Det er hensynet til hekkende sjøfugl som her på Fugløya Natur og ungdom vil kjempe for bli vernet. Saken vil bli trolig lagt fram før nyttår.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her