vegen_lite4 års arbeid

Tore Grønseth fra Gomalandet presenterer i disse dager en storslått historiebok og slektsbok som tar for seg innvandring fra Gudbrandsdalen til Kristiansund og ellers historie fra nordmørsbyen. Uår eller vinter  i dalene gjorde det slik at mange fra 1850 talet søkte seg arbeid på kysten på sild eller skreifiske.Senere bosatte mye folk fra dalene seg permanent også her i byen. Boka som naturlig nok heter Kystveien er en oppfølger til "Sølvskjeberget" som har ga ut i 2006.
:Flesteparten avde som lever i dag har vanskelig å sette seg inn i livsforholdene slik de var bare for en generasjon siden, med angsten for sult og nød som en fotfølger.(..)

vegen_1
Tore Grønseth med den store historie og slektsboka som er på hele 617 sider. 230 bilder er også med i verket. Det har tatt 4 år å ferdigstille den , der en rekke slektsforskere og institusjoner er besøkt i både inn og utland.
vegen_2
Her er forsiden på bokverket med stoff fra historien som er grundig omtalt. Tore Grønseth driver også med maleri, og omslaget på boka er fra et av hans malerier. Det passer utmerket til innholdet i boka etter vår mening.
vegen_3
Her er introen på baksiden av boken. For historieinteresserte og etterslekt skulle den absolutt være aktuell. Det står respekt av å samle inn så mye stoff før det går tapt og ingen husker noe som helst.
vegen_4
I boken omtales at folk kom fra Gudbrandsdalen i flere sesonger fra 1850 bl.a til til Flatøya i Møstavågen for å drive sesongarbeid vinterstid.Vi hører at i 1880 flyttet folk for godt til Kristiansund der det var drift hele året innen fiskeriene.Bildet fra Flatøya her er derimot yngere; antagelig på 1930-40 tallet, men det har vært fisketilvirkning her siden 1700 tallet.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her