oms_lite_og_1

Gamle Omsundbrua har vært under vedlikehold en tid. Stålkonstruksjonene under brua er rengjort med kraftig vannstråle ,og siste malingsarbeid foregår i disse dager.
oms_lite_og_1
Omsund bru fra 1939 og ny-brua fra 1981. Gammelbrua er fredet.
oms_skilt
Skiltet som forteller litt om brua montert etter at den ble vernet.

oms_1
Per Arne Enger fra Overflateteknikk A/S fra Kongsberg har holdt på et par måneder med vedlikeholdet. 4-6 mann har vært i sving  noen ganger.De har hatt meget bra vær under arbeidet.I dag var det maling som stod planen.
oms_3
Omsundbrua ble forsøkt bombet med panserbomber av tyskerne 22. april 1940. De traff ikke, men antente både skogen i Byskogen og en gutt ble drept i Rensvikbakken. Derfor er kanskje datoen her feil..(om ikke da det ble bombert her etter 22. april  da...det skal vi få greie på)