fliplass_liteRiggområde

Det skjer mye på en gang i byen disse dager. Tunnel til Averøy den 19.samtidig at ferga forsvinner. Nå har de også begynt så smått med forlengelsen av rullebanen på Kvernberget. På Kvernbergmyra graves det og lages vei fram til riggområdet for arbeiderne.
fliplass_1
Hæhre A/S , en tyngere aktør innen anlegg har startet opp. Her på Piloyveien mellon Flyplassen og Dale der boligriggene/verksteder skal ligge. Masseforflyningen i forbindelse med rullebaneprosjektet blir den største etter Gardermoen i nyere tid, Anslagsvis 2, 3 millioner kubikkmeter masse blir å flytte på.

fliplass_2
Feltet nord for terminalene som skal sprenges vekk til samme nivå som fllyplassområdet. Avinor ser ut til å satse på Kvernberget, noe vi alle vil ha glede av.
fliplass_3Rullebanen skal forlenges vel 200 meter. Det vil også bli betydelige utbygginger av sikkerhetssonen på sidene opplyses fra lufthavnledelsen.