heg_liteSjøveien

Enterpenøren Hæhre A/S som skal stå for masseuttak vedrørende forlengelse av Kvernberget lufthavn, fikk kjempemaskiner med skip i dag. Det var Statnett sin "Elektron" som kom med utstyret fra Drammen og Larvik. 2,3 millioner kubikk fast fjell skal demoleres, og anslagsvis 35 mann vil holde på i sikkert 2 år får vi opplyst.
heg_1a
"Elektron" legger til på Umoe Sterkoder på Dale i 13:30 tiden torsdag. Etter dette oppdraget skal skipet til Stavanger og videre til Petershead i Skottland med utstyr til oljeindustrien.
heg_2a_bn
Baugporten er åpnet og det gjøres klart til ilandkjøring.

heg_1
Det var svært maskinelt utstyr som skulle på land.
heg_3
Masseforflytningen som skal foregå på Kvernberget med disse maskinene ligger på anslagsvis 2,3 millioner m3. Det er det største uttak av masse i nyere tid siden Gardermoen ble bygd.
heg_4
Kaiformann Kjell Inge Blakstad  så til at alt var i orden i en på godt norsk steinkald vind.
heg_5
Denne hjullasteren til Hæhre -karra var enorm og skulle veie bortimot 90 tonn med skuffeutstyr. Ikke noe plenklipper akkurat det her.
heg_6
Graveren her med den lange armen skal på lekter og grave grøft på 1200 meter ut gjennom Gløsvågen-fjæra. Der skal det legges en  Ø 700 mm overvannsledning (regnvann)  fra flyplassområdet ut i sjøen.