avi_lite_og_1Voldsomt anlegg

Det går unna for Hæhre Entrepenør i haugene østfor Kvernberget. Vi ble vist rundt inne på det avsperrede anleggsområdet i dag, og det er svære ting som er på gang. Glem gamle Gløsvågveien og slik det var før; det er omfattende forandringer som er skjedd på relativt kort tid her.
avi_lite_og_1
Brakkeområdet på Kvernbergmyra. Vi får opplyst at det stedvis var ganske langt ned til fast fjell her enkelte steder.
avi_2
Skogen er tatt ned rundt Kutrøhaugen, og maskiner har så smått begynt å arbeide her. Før masseuttaket begynner er det laget tilkomstveier. I forgrunnen øvelsesplassen til havaritjensten i Avinor Kvernberget.
avi_3
Utsikt fra Kutrøhaugen og rullebanen som skal utvides til 2000 meters lengde.
avi_4
Gløsvågdalen er et stort anleggsområde som er avsperret for all slags ferdsel.
avi_5
Østover fra Gløsvågdalen mot Sandvika er arbeidet begynt å ta ut løsmasser. Vi ser at tilførselsveier er kommet på plass. Bare det er et omfattende entrepenørarbeid.
avi_6
Det er svære maskiner i drift her. Denne kjempelange maskinen arbeider med  50 meter i diameter fra standplass. Den ble brukt bl.a. på en lekter som grov ned overvannsrøret ut Gløsvågleira.
avi_8
Nede i dalen der kranutstyr er på plass i forbindelse med løfting av materialer og utstyr til sedimentbassengene som er under bygging.
avi_9
Disse bassengene er ikke småtterier. Her skal alt slam samles opp fra fra flyplassområdet for det blir sendt inn i rør og langt ut i Gløsvågen. Det er dette arbeidet som er forsert nå før selve spengningen av haugene begynner, får vi opplyst fra anleggsledelsen.
avi_11
Et 710 mm Ø rør skal lede overvannet ut forbi naturområdet i Gløsvågen. Intet skal etter planen sige ned i denne frdede fuglebiotopen.
avi_10
Arnfinn Unhjem var ute og sjekket Kristiansund og Nordmøre Turistforenings trase for Fjordruta som går gjennom her. Denne må nå mulig omlegges i samarbeid med anleggskontoret hos Hæhre Entrepenør. Anleggskontoret presiserer at dette er et anleggsområde, og alle plikter å melde seg på brakkeriggen på Kvernbergmyra før en beveger seg inn her. Området er godt skiltet.
avi_7
Gunnar Tørhaug fra Toten viste oss rundt i det svære området. Han sier at arbeidet skal være ferdigstilt i oktober 2012, men at det vil foregå tekniske arbeider slik at flyplassen vil stå klar våren 2013.