ckipp_3

Vi legger ut noen få båter sett i havna i Kristiansund dag.
ckipp_4
En fræning med sjarken "Randi Junior" ved gjestebrygga på Storkaia. Eier er Tormod Morsund.
ckipp_fr
Det var litt av en måseskremmer(?) på rorhustaket her.
ckipp_3
"Tarefjord" gjennom havna. Dette er vel en av båtene som høster tare ute i skjærene som leveres på Vevang.
ckipp_1
Sleperen "Soualus" fra Trondheim .
ckipp_2
"Årvak " fra Tronheim var inne for noen utskiftinger av utstyr.
ckipp_tr
Oddstøl Elektronikk skiftet ut nødpeilesenderne ute på skottet og i rorhuset på "Årvak"